Nyheter

ADHD: Vanligere diagnose hos småbarn

ADHD: Vanligere diagnose hos småbarnWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

ADHD-diagnose hyppigere hos småbarn

For noen år siden rapporterte tyske forskere at påmelding til sent skole har negative konsekvenser for skoleprestasjoner. Å starte skolen for tidlig er imidlertid ikke en fordel. For som amerikanske forskere nå rapporterer, blir disse barna diagnostisert med ADHD oftere.

Antall ADHD-diagnoser øker

Forskning har vist at ADHD blir diagnostisert hos et økende antall barn i Tyskland. Antallet slike diagnoser øker også i USA. Dette kan også ha å gjøre med at mange barn ble født i den "gale" måneden. For ifølge en ny studie fra forskere fra Harvard Medical School, blir ADHD i USA diagnostisert betydelig oftere hos barn i august enn hos barn som er født en måned senere. Årsaken er derfor avskjæringsdatoen for påmelding til skolen, som finner sted 1. september i mange amerikanske stater.

Mer vanlig diagnose hos barn født i august

Studieresultatene, som nylig ble publisert i New England Journal of Medicine, viser at barn født i disse delstatene i august er 30 prosent mer sannsynlig å få diagnosen ADHD enn deres noe eldre klassekamerater.

I følge en utgivelse fra Harvard Medical School som ble publisert i EurekAlert! -Magasinet, har antallet diagnoser med ADHD hos barn økt dramatisk de siste 20 årene.

Bare i 2016 ble mer enn fem prosent av barna i USA behandlet med medisiner mot ADHD.

Eksperter mener økningen skyldes en kombinasjon av faktorer, inkludert bedre påvisning av lidelsen, en reell økning i hyppighet, og i noen tilfeller, en feil diagnose.

Resultatene fra den nye studien understreker synspunktet om at diagnosen, i det minste i en undergruppe av grunnskoleelever, kan spores tilbake til tidligere skolegang, sier forskerteamet.

"Resultatene våre antyder at et stort antall barn blir overdiagnostisert og overbehandlet for ADHD fordi de er relativt umodne sammenlignet med sine eldre klassekamerater i de tidlige barneskoleårene," sa studieleder professor Timothy Layton fra Blavatnik Institute ved Harvard Medical School .

Klassekamerater kan være rundt et år yngre

Som meldingen sier, har de fleste stater vilkårlige bursdagsdatoer som avgjør hvilken karakter et barn går i og når de går på skole.

For den hyppigst forekommende referansedato 1. september kan dette føre til at et barn født 31. august blir nesten et helt år yngre den første skoledagen enn en klassekamerat som ble født 1. september.

I denne alderen kan det være vanskeligere for det yngre barnet å sitte stille og konsentrere seg lenge i klassen.

Denne ekstra ulempen kan føre barnet til lege, etterfulgt av diagnose og behandling av ADHD, ifølge Layton.

Normal atferd kan virke uvanlig sammenlignet med eldre mennesker
Som forskerne videre forklarer, kan det som blir sett på som normal oppførsel hos en 6-åring virke relativt uvanlig sammenlignet med eldre klassekamerater.

Denne dynamikken kan være særlig sant hos yngre barn, siden en aldersforskjell på elleve eller tolv måneder kan føre til betydelige forskjeller i atferd.

"Når barn blir eldre, små aldersforskjeller konvergerer og oppløses over tid, men atferdsmessig kan forskjellen mellom en 6-åring og en 7-åring være ganske uttalt," sa seniorforfatter Anupam Jena fra Harvard Medical Skole.

Tidlig skolegang er en grunn til ADHD-diagnose

For å komme frem til resultatene sine, sammenlignet forskerne forskjellen i ADHD-diagnose etter fødselsmåned - august kontra september - ved å bruke dokumenter fra en stor forsikringsdatabase.

Disse 407 000 barneskolebarna født mellom 2007 og 2009 ble observert til slutten av 2015.

Analysen viste at i land som bruker 1. september som skolefritidsfrist, var barn født i august 30 prosent mer sannsynlig å få diagnosen ADHD enn barn født i september.

Ingen slik forskjell ble funnet mellom barn født i august og september i stater med forskjellige avskjæringsdatoer.

I følge informasjonen ble 85 av 100 000 barn født i august diagnostisert eller behandlet med ADHD. Antall elever født i september var 64 per 100.000.

Da forskerne bare fokuserte på ADHD-behandling, ble det funnet at 53 av 100 000 studenter født i august fikk medisiner, mot 40 av 100 000 blant dem som ble født i september.

Layton konkluderer med resultatene at tidlig skolegang er en vanlig årsak til diagnostisering av ADHD og forskrivning av medisiner. (Ad)

Forfatter og kildeinformasjon


Video: Epilepsi hos barn Ella (August 2022).