Nyheter

Arbeidsledighet og fattigdom øker risikoen for for tidlig død

Arbeidsledighet og fattigdom øker risikoen for for tidlig død


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Dødeligheten høyest blant arbeidsledige og fattige

Det har lenge vært kjent at inntektssituasjonen kan ha innvirkning på helsen. En fersk undersøkelse har nå vist hvor sterkt dødeligheten i Tyskland er avhengig av utdanning, inntekt og sysselsettingsstatus. For første gang har forskere ved Max Planck Institute beregnet pålitelig innvirkningen av disse faktorene på risikoen for død.

I følge de nye studieresultatene fordobles for eksempel risikoen for død i arbeidsledighet. Forskningsteamet til Max Planck Institute for Demographic Research (MPIDR) analyserte effekten av utdanning, inntekt eller ansettelsesstatus på dødeligheten som en del av den nåværende studien. Studieresultatene ble publisert i fagtidsskriftet "BMJ open".

Data fra 27 millioner forsikrede personer evaluert

Den nåværende studien var basert på data fra rundt 27 millioner forsikrede fra den tyske pensjonsforsikringen. "For første gang er vi i en sikker database når vi evaluerer de individuelle faktorene og deres innvirkning på dødeligheten i Tyskland," understreket Pavel Grigoriev i en pressemelding fra MPIDR om studieresultatene. Så langt har lignende studier for Tyskland bare fungert med mye mindre datasett.

Risiko for død som en sammenlignbar indikator?

For å gjøre dødsrisikoen sammenlignbar, beregnet forskerne påvirkning av alder slik at for eksempel "det ikke gjorde noe at arbeidsledige i gjennomsnitt er eldre enn personer med jobb og derfor dør oftere," melder MPIDR. Aldersstrukturen til alle befolkningsgruppene hadde blitt statistisk justert slik at de alle hadde samme sammensetning. De observerte forskjellene i dødelighet skyldes derfor bare de gjenværende faktorene som arbeidsledighet eller inntekt.

Fordoblet risiko for død fra arbeidsledighet

Dataanalysen gjorde det klart at risikoen for død doblet seg i tilfelle arbeidsledighet. En enda større innvirkning kom fra lave inntekter - spesielt for menn. For dem var dødeligheten i gruppen med lavest inntekt 150 prosent høyere enn i gruppen med høyest inntekt. Innflytelsen fra utdanning virker imidlertid mindre relevant. Forskerne rapporterer at dårligere utdanning bare har 30 prosent dødsrisiko for menn.

Alvorlig innflytelse av sosioøkonomisk status

Innflytelsen fra sosioøkonomisk status (spesielt inntekt, arbeidsstatus og utdanning) på dødeligheten er spesielt tydelig i den mest vanskeligstilte gruppen menn i øst, der 14 prosent tilhører de laveste inntekts- og utdanningslagene. "Denne gruppen har mer enn åtte ganger risikoen for død sammenlignet med de høyeste inntekts- og utdannelseslagene," forklarer forskerteamet.

Denne gruppen av de mest vanskeligstilte mennene er mindre i Vest-Tyskland (elleve prosent av befolkningen) og er mindre sannsynlig å dø (fem ganger høyere enn i den rikeste inntektsgruppen), rapporterer forskerne. Forskjellene mellom kvinner, spesielt med tanke på inntekt, er mindre uttalt , mens arbeidsledighet og utdanning hadde en tilsvarende sterk innvirkning som menn.

Knapt noen regional forskjell

Bostedet - til tross for forskjellene mellom menn i Øst- og Vest-Tyskland - har bare en liten innflytelse på dødsrisikoen. Hvis påvirkningen "av arbeidsledighet, utdanning, inntekt og nasjonalitet er ekskludert", forsvinner forskjellen. Den økte dødsrisikoen skyldes først og fremst at det er en høyere andel arbeidsledige, mindre utdannede og personer med lavere inntekt i Østen. Disse faktorene øker dødeligheten. "Andre faktorer i øst og vest, som medisinsk infrastruktur, ser ut til å spille en ubetydelig rolle," oppsummerer forskerteamet. (Fp)

Forfatter og kildeinformasjon

Denne teksten tilsvarer spesifikasjonene i medisinsk litteratur, medisinske retningslinjer og aktuelle studier og er sjekket av leger.

Dipl. Geogr. Fabian Peters

Hovne opp:

 • Max Planck Institute for Demographic Research (MPIDR): Høyeste dødsrisiko for fattige og arbeidsledige (publisert 8. oktober 2019), MPIDR
 • Pavel Grigoriev, Rembrandt Scholz, Vladimir M. Shkolnikov: Sosioøkonomiske forskjeller i dødelighet blant 27 millioner økonomisk aktive tyskere: en tverrsnittsanalyse av data fra det tyske pensjonsfondet; i: BMJ åpen; Volum 9, utgave 10, 2019, bmjopen.bmj.comVideo: 3000+ Common Spanish Words with Pronunciation (Juli 2022).


Kommentarer:

 1. Peregrine

  Jeg leste mye om dette emnet i dag.

 2. Nastas

  In my opinion you are mistaken. Let's discuss it. Write to me in PM, we will communicate.

 3. Ramsay

  Endless topic

 4. Alroy

  This very good phrase has to be precisely on purposeSkrive en melding