Nyheter

Ny advarsel om e-sigaretter - risiko undervurdert?


Spesialforeninger advarer mot bruk av e-sigaretter

E-sigaretter anses som et sunnere alternativ til røyking og blir ofte annonsert som sådan. I hvilken grad disse er egnet for røykeslutt forblir kontroversiell, spesielt siden fordamperne i seg selv utgjør betydelig helserisiko. I en aktuell kommunikasjon advarer derfor German Society for Pneumology and Respiratory Medicine e.V. (DGP) uttrykkelig mot bruk av e-sigaretter.

"E-sigaretter er ikke et passende hjelpemiddel for folk som ønsker å slutte å røyke helt," sa DGP. Det er bare et skifte i avhengighet, og langsiktige fordeler ved e-sigaretter ved avvenning kan ikke påvises. DGP understreker også at elektriske erstatningsprodukter utgjør helserisiko, hvis omfang ennå ikke kan estimeres fullt ut. Vi advarer derfor uttrykkelig mot å bruke det.

Risiko er ofte undervurdert

Den elektroniske fordamperen ble feilaktig kalt til å være betydelig mindre helseskadelig enn konvensjonelle tobakksigaretter. Risikoen er ofte undervurdert. I en nylig gjennomgang er det imidlertid tydelig demonstrert de akutte potensielt skadelige virkningene, spesielt på lungene og luftveiene, rapporterer DGP. Avhengig av typen e-sigarett og sammensetningen av væsken som brukes, kan det godt være helsemessige risikoer. I tillegg vil noen skadelige stoffer, "inkludert irritasjonsmidler i luftveiene som propylenglykol, kreftfremkallende stoffer som formaldehyd og noen skadelige metaller som bly og krom og nikotin, inhaleres."

Langsiktige konsekvenser av bruk av e-sigaretter er uklare

I tillegg utgjør aromastoffene som brukes en rekke helserisiko, advarer DGP. “Så langt kunnskapen viser at disse enhetene utgjør en betydelig helsefare. Det er derfor uaktsom og uforsvarlig av sigarettindustrien å selge e-sigaretter som et ufarlig, moderne alternativ, "sa professor Dr. med. Michael Pfeifer, president for DGP. De langsiktige konsekvensene av å bruke e-sigaretter er foreløpig ikke fullt ut vurderbare.

Inngang i tobakkavhengighet?

DGP har advart mot bruk av e-sigaretter ikke bare siden dødsfallene i USA, som tilskrives akutt lungesvikt som følge av bruken av e-sigaretter. Spesielt blant ungdommer kan e-sigaretten også være inngangspunktet for senere tobakksforbruk. Flere studier har vist at skolebarn som "bruker e-sigaretter, mer sannsynlig bruker konvensjonelle sigaretter"; rapporterer DGP. I følge professor Pfeifer fokuserer bransjen på livsstilsfaktoren når det gjelder reklame og appellerer dermed først og fremst til unge mennesker som e-sigaretter representerer et lavterskeltilbud på inngangsnivå for nikotinavhengighet.

Uegnet som avvenningshjelpemiddel

I en fersk uttalelse advarer European Respiratory Society (ERS) mot å bagatellisere farene ved e-sigaretter. ERS påpeker uttrykkelig at den gjentatte påstanden om at e-sigaretter har en positiv fordel ved røykeslutt, ikke er underbygget. "Alle som anbefaler e-sigaretter for røykeslutt, bedømmer studiesituasjonen. E-sigaretter er også helseskadelige og er derfor helt uegnet som avvenningsmiddel, understreker professor Dr. Tobias Welte, tidligere president for ERS. Kortsiktige positive avvenningseffekter som ble funnet i en metaanalyse av effektiviteten til e-sigaretter, ville ikke blitt bekreftet på lang sikt under virkelige forhold.

Annonseforbud for e-sigaretter krevde

I lys av helserisikoen og et mulig middel til inntreden i tobakkavhengighet, ber DGP og ERS også om et fullstendig forbud mot reklame for e-sigaretter. (Fp)

Forfatter og kildeinformasjon

Denne teksten samsvarer med kravene i medisinsk litteratur, medisinske retningslinjer og aktuelle studier og er sjekket av leger.

Dipl. Geogr. Fabian Peters

Hovne opp:

  • Layden, J.E .; Ghinai, jeg.; Be, jeg .; et al .: Pulmonal sykdom relatert til e-sigarettbruk i Illinois og Wisconsin - foreløpig rapport, i: New England Journal of Medicine, 2019, nejm.org
  • Morgenstern, Matthis; Nies, Alina; Goecke, Michaela; Hanewinkel, Reiner: E-sigaretter og inngangen til forbruk av konvensjonelle sigaretter; i Deutsches Ärzteblatt, 2018, aerzteblatt.de
  • Sairam V. Jabba, Sven-Eric Jordt: Risikoanalyse for kreftfremkallende pulegon i mynte- og mentholsmakede e-sigaretter og røykfrie tobakkprodukter; i: JAMA, september 2019, jamanetwork.com
  • Zachary T.Bitzer, Reema Goel, Samantha M.Reilly, Ryan J.Elias, Alexey Silakov, Jonathan Foulds, JoshuaMuscat, John P. Richie Jr.: Effekt av smakstilsetningskjemikalier på dannelse av frie radikaler i elektroniske sigarett aerosoler; i: Free Radical Biology and Medicine, bind 120, side 72-79, mai 2018, sciencedirect.com
  • Jeffrey E. Gotts, Sven-Eric Jordt, Rob McConnell, Robert Tarran: Hva er respirasjonseffekten av e-sigaretter ?; i: BMJ, 2019, bmj.com
  • ERS tobakkskontrollutvalg: Vi kan ikke anbefale reduksjon av tobakksskader som en befolkningsbasert strategi (publisert 29. mai 2019), ersnet.org
  • German Society for Pneumology and Respiratory Medicine (DGP): tyske og europeiske pneumologer advarer mot e-sigaretter (publisert 09.10.2019), pneumologie.deVideo: Phyllis Diller with Groucho Marx on You Bet Your Life (Oktober 2021).